Bus schedule

Timetable of bus routes

Route Stops Departure Arrival Periodicity
  Bus station of Pavlodar («Аutovokzalservice» LPtel. 8 (7182) 33-94-33, 33-91-66
1 Pavlodar-Barnaul Kulunda, Blagoveshchenka 17-20 06-10 every day
2 Pavlodar-Kupino Uspenka, Кarasuk 17-30 00-10 2,6 days
3 Pavlodar-Mikhailovka Shcherbakty, Kulunda 8-00, 15-45 13-45, 21-30 every day
4 Pavlodar-Slavgorod Shcherbakty, Kulunda 10-30, 16-45 14-30, 20-45 every day
5 Pavlodar-Slavgorod Uspenka 8-30 13-00 1,3,4,5,6,7 days
6 Pavlodar-Omsk

 

Zhelezinka, Cherlak 8-00, 12-00

18-30, 22-00, 23-00

16-15, 20-15

02-45, 6-15, 7-15

every day
7 Pavlodar-Omsk Irtyshsk, Russkaya Polyana 8-30 18-30 1,3 days
8 Karaganda- Barnaul (transit) Pavlodar 6-00 18-30 every day
9 Pavlodar-Astana Ekibastuz 9-20, 12-30, 16-20 17-55, 21-05, 0-55 every day
10 Pavlodar-Karaganda Bayanaul 7-00 18-00 every day
11 Pavlodar-Karaganda Ekibastuz, Molodezhnoe 8-00, 13-15, 20-05 17-20, 21-45, 6-25 every day
12 Pavlodar-Petropavlovsk Ekibastuz, Astana 14-35, 21-00 8-20, 16-45 every day
13 Pavlodar- Ust-Kamenogorsk Semey, Тavricheskoe 10-30, 23-30 22-05, 11-05 every day
14 Pavlodar- Ust-Kamenogorsk Semey, Shemonaikha 20-30 9-20 every day
15 Pavlodar-Semey Akku, Buras 7-10, 13-00

14-00, 17-00

13-07, 15-57

19-57, 22-57

every day
16 Pavlodar-Almaty Astana, Karaganda 22-30 1-52 every day
17 Pavlodar-Kurchatov Mayskoe, Аkzhar 17-15 22-17 every day
18 Semey-Karaganda  (transit)   20-40 6-20 every day
19 Karaganda-Semey (transit)   0-50 7-11 every day
20 Semey-Astana(transit)   21-40 6-10 every day
21 Astana-Semey (transit)   1-50 8-10 every day
22 Semey-Astana(transit)   14-15) 22-10 every day
23 Astana-Semey (transit)   18-25 0-55 every day
24 Ust-Kamenogorsk-

Karaganda (transit)

  22-10 7-45 every day
25 Karaganda- Ust-Kamenogorsk (transit)   6-50 17-50 every day
26 Pavlodar-Mikhailovka Kachiry, Berezovka, Mynkul, Veselaya Roshcha 9-10 12-10 every day
27 Pavlodar-Pokrovka-Тegistyk Kachiry, Тrofimovka 16-20 21-30 every day
28 Pavlodar-Pervomaysk Kachiry, Оktyabrskoe 12-45 16-30 every day
29 Pavlodar-Voskresenka Kachiry, Ivanovka 13-20 17-35 every day
30 Pavlodar-Kalinovka Kachiry, Ivanovka 10-40 14-10 every day
31 Pavlodar – Peschanoe Kyzyltan, Baigunus 8-00, 15-45 12-30, 16-50 every day
32 Pavlodar-Аlakol Zhelezinka, Valikhanovo 8-45 16-05 every day
33 Pavlodar-Zhelezinka Kachiry, Moiseevka 11-30, 17-15 14-35, 20-20 every day
34 Pavlodar-Uspenka Tavolzhan 10-00, 11-00, 12-45

15-10, 18-10, 19-15

11-25, 12-25, 14-10

16-35, 19-35, 20-25

every day
35 Pavlodar-Galitskoe Uspenka, Novopokrovka 13-30 16-50 every day
36 Pavlodar-Karatay Uspenka, Lozovoe 17-00 19-45 every day
37 Pavlodar-Bogatyr Uspenka, Lozovoe 16-00, 15-20 19-10, 18-30 every day
38 Pavlodar – Konstantinovka   12-00, 18-00 14-00, 20-00 every day
39 Pavlodar-Maikain Kalkaman 15-30, 17-55 17-45, 20-10 every day
40 Pavlodar – Bayanaul Maikain 7-00,9-00,10-00,10-30,14-00 14-00,13-15,17-00,7-30,15-30 every day
41 Pavlodar-Ekibatuz Kalkaman  9-00,9-30,10-00,

10-30,11-00,11-25,

11-50,12-15,12-40

13-10, 13-30,13-55,

14-20,14-55, 15-20,

15-45, 16-10,16-35,

17-00,17-25, 17-50,

18-15, 18-40,19-05

19-30

11-30,12-00,12-30,

13-00,13-30, 13-55,

14-20, 14-45,15-10,

15-40, 16-00,16-25,

16-50,17-25, 17-50,

18-15, 18-40,19-05,

19-30,19-55, 20-20,

20-45, 21-10,21-35,

22-00

every day
42 Pavlodar-Shcherbakty Мaraldy 9-30,10-30, 12-00,

13-30, 16-30,17-15,

18-00

11-00,12-00, 13-30,

15-00, 18-00,18-45,

19-30

every day
43 Pavlodar-Sofievka Shcherbakty, Orlovka 15-00 18-00 every day
44 Pavlodar-Alexeyevka Shcherbakty 15-30 17-35 every day
45 Pavlodar-Alexandrovka Shcherbakty 15-30 19-00 every day
46 Alexandrovka – Pavlodar Shcherbakty 8-30 12-00 every day
47 Pavlodar-Galkino Shcherbakty, Malinovka 16-00 18-20 every day
48 Pavlodar-Irtyshsk Aktogay 10-10,12-20, 15-15,

16-30, 20-05

13-10,15-20, 18-15,

19-30, 23-05

every day
49 Pavlodar – Panfilovo Aktogay, Irtyshsk 18-00 21-00 every day
50 Pavlodar – Аktogay   17-00 19-00 2 times a week
51 Pavlodar-Sholaksor Aktogay, Novotroitskiy 11-00 18-00 2 times a week
52 Pavlodar-Kyzylzhar Irtyshsk 17-15 21-15 2 times a week
53 Pavlodar-Кaraterek Koktobe, Zhumysker 15-35 19-10 every day
54 Pavlodar – Bolshoi Akzhar Koktobe, Mayskoe 8-30 13-30 every day
55 Pavlodar-Аkku Chernoe 14-40, 18-20 17-00, 20-40 every day
56 Pavlodar – Plemkhoz Chernoe, Аkku 17-30 20-00 3 times a week
57 Pavlodar-Shaka Аkku, Maykaragay 11-30 16-30 3 times a week
58 Pavlodar – Zholkuduk Algabas 13-30, 18-00 14-30, 19-00 every day
59 Baryntal – Кyzylzhar – Pavlodar Zholkuduk 6-30, 16-00 14-10, 19-10 every day
  Bus station of Pavlodar ( «Saparzhay Pavlodar» LPtel. 8 (7182) 372712
1 Pavlodar-Аksu-Pavlodar   06:10-21:00 each 10 monutes   every day
2 Pavlodar – Кrasnoarmeika   08:10, 9.40. 11:10,13.00. 15:10, 17.10.  18:00,19.00.20.40. 08:30, 11:40, 13:30, 15:40, 18:30, 20.00. every day
3 Pavlodar – Shakat   9.40. 13.00. 15:10, 17.10.  19.00. 10.25. 13.25. 15.35. 17.35. 19.25. every day
4 Pavlodar – Rozhdestvenka   12:30, 17:50 13:45, 19:05 every day
5 Pavlodar – Оlginka   17:30 19:00 every day
6 Pavlodar – Lozovoe   15:00 18:00 every day,    

day off – Tuesday

7 Pavlodar-Koktobe   11.00., 12.00., 15.05., 16.55.18.30. 19.30. 16.00. 13.00. 14.00. 17.05. 18.55. 20.30. 21.30. 18.00. every day
8 Pavlodar – Мaikain   19:00 21:00 every day,    

day off – Saturday

9 Pavlodar – Тerenkol Kyzyltan, Baigunus, Peschanoe  07:00, 11:15, 14:30, 15:45,16.15. 16:50, 18:00 09:00, 13:15, 16:30, 17:45, 18:50, 20:00 every day
10 Pavlodar – Peschanoe   12:30, 18:50 14:00, 20:30 every day
11 Pavlodar – Кarasuk   08:00 12:00 every day
12 Pavlodar – Кarasuk   16.00. 14.00. every day
13 Pavlodar – Tomsk   13:00 19:00 Monday, Friday
14 Pavlodar – Тomsk   13:00 19:00 Wednesday, Sunday
15 Pavlodar – Kamen na Obi – Novosibirsk   20:00 10:00 every other day
16 Pavlodar – Kamen na Obi – Novosibirsk   20:00 10:00 every other day
17 Pavlodar – Кarasuk – Novosibirsk   21:00, 22.00. 09:00 every other day
18 Pavlodar – Кarasuk – Novosibirsk   21:00, 22.00. 09:00 every other day
19 Pavlodar – Omsk (transit)   23:30 08:00 Tuesday, Thursday, Saturday
20 Pavlodar – Tserkovnoe   13:45 17:00 every day
21 Pavlodar – Priirtyshskoe   18:30 22:00 every day
22 Pavlodar – Аinakol    10:00, 15:00  10:30, 15:30 every day
23 Pavlodar – Aksu village GRES   13:00  13:50 every day
24 Pavlodar- Shalday Eselbay, Chigirinovka, Тagir, Vostochny, Romanovka, Shakat, Zhetekshi  15-45 19-15 every day
25 Pavlodar- Petropavlovka Fedorovka, Кalinovka, Аktau, Veselaya Roshcha, Mikhailovka  15.30. 20.40. every day
26  Pavlodar- Karaganda (transit)   22.30. 12.00. every other day
27  Pavlodar- Barnaul (transit)   07.00. 18.00. every other day
28  Pavlodar- Karaganda (transit)   22.30. 12.00. every other day
29  Pavlodar- Barnaul ( transit)   07.00. 18.00. every other day
  Bus station of Ekibastuz tel. 8 (7187) 754210
1 Ekibastuz- Omsk   19-35 7-00 every day
2 Ekibastuz- Astana   9-00 15-30 every day
3 Pavlodar – Astana

(transit)

  12-00, 15-15

18-55, 19-55

17-55, 21-05

23-37, 00-37

every day
4 Semey – Astana   16-20, 23-55 22-10, 6-10 every day
5 Pavlodar – Petropavlovsk

(transit)

  10-05, 16-45, 23-40 03-00, 9-35, 17-36 every day
6 Pavlodar – Karaganda   10-00, 11-00, 22-45 19-00, 17-24, 06-10 every day
7 Semey – Karaganda

(transit)

  23-50 07-05 every day
8 Pavlodar – Тemirtau (transit)   12-30 19-36 every day
9 Astana– Ust-Kamenogorsk (transit)   17-40 8-40 every day
10 Astana– Semey (transit)   16-00, 23-00 00-30, 8-10 every day
11 Кокшетау – Semey (transit)   19-21

 

4-10 every day
12 Karaganda – Semey (transit)   21-30 7-30 every day
13 Ekibastuz- Аksu   9-05, 14-15, 17-30 12-05, 17-15, 20-30 every day
14 Ekibastuz- Bayanaul   15-45 18-00 every day
15 Ekibastuz- Pavlodar   с 6-30 до 19-35 с 9-00 до 22-05 every day
  Bus station of Aksu tel. 8 (71837) 50820
1 Aksu – Ekibastuz Kalkaman 8.00, 13.30, 17.00 10.30,16.00,19.30 every day
2 Aksu-Аkzhol Kalkaman 15.00 17.00 1,2,3,4,5 days
3 Aksu-Saryshyganak Algabass, Kamzin,

Kyzyl zhar

6.00, 15.30

Friday-6.00,16.00

7.15, 16.45

Friday-7.15,17.15

 

1,2,3,4,5 days

 

4

Aksu-Аinakol Aksu village, Syntas, Karabay 7.40, 9.40, 14.40, 17.40 8.20,10.20,15.20,

18.20

every day
5 Aksu-Paramonovka Solvetka, Pogranichnik,

Tortkuduk, Dostyk,

6.00, 15.00 7.40, 16.40 1,3,5 days
6 Aksu-Ushterek   7.40,12.00, 17.00,17.40 8.00,12.20,17.20,

18.00

every day
7 Aksu-Кoktobe Kyzyl Kuroma, Bossha 12.00,14.00,16.00,18.00 13.30,15.30,17.30,19.30 every day
8 Aksu-Pavlodar   6.00-20.30 each 10-15 minutes Travel time -50 minutes every day
Placed: 18.12.2014 10:28
Changed: 01.07.2017 17:42