Preschool education

In Pavlodar region there are 425 preschool educational institutions, including 175 kindergartens (state – 168, private – 7) and 250 mini-centers (state – 248, private – 2).

There are 229 Kazakh preschool institutions, including 65 kindergartens. Coverage of children, who are taught in the Kazakh language, is 77,3% of the total number of Kazakh children.

Coverage of children at the age of 1-6 amounted to 76.9%, 3-6 – 100%. Coverage of children aged 5 – 7 years with preschool education totaled 100%.

Preschool education

Kindergarten  Address  Head’s initials  Telephone 
Pavlodar
1 MSE “Kindergarten № 1” Kutuzov st., 87/1 Omarova Altyn Askhatovna 54-53-02
2 MSE “Kindergarten № 2” Kamzin st., 360/1 Bondartsova Olga Mikhailovna 57-82-22
3 MSE “Kindergarten № 3” Kamzin st.,  9 Lebedeva Galina Stepanovna 63-23-46
4 MSE “Kindergarten № 4” Aimanov st., 13 Nurpeisova Ainagul Nyganovna 64-15-52
5 MSE “Kindergarten № 5” Maira st., 41/1 Zhakanova Gulmira Amantayevna 65-55-40
6 MSE “Kindergarten № 6” Satpayev st., 241 Kozhabayeva Lyazzat Myrzabayevna 34-45-06
7 MSE “Kindergarten № 7” Minin st., 31 Serikbayeva Lyazzat Sailaubayevna 51-80-26
8 MSE “Kindergarten № 8” Aimanov st., 22 Zhetpis Marzhangul Zhetpisovna 64-27-51 
9 MSE “Kindergarten № 9” Yestay st., 97 Karimzhanova Altyn Kokishevna  54-58-47
10 MSE “Kindergarten № 10” Tkachev st., 15/1 Temirbekova Botagoz Kairzhanovna 65-56-10
11 MSE “Kindergarten № 11” Satpayev st., 251 Alenova Saltanat Egenbayevna 67-65-87
12 MSE “Kazakh kindergarten № 12” Chokin st., 96/1 acting Arykpanova Anar Makhmutovna 67-65-87
13 MSE “Kindergarten № 14 for children with speech disorders” Toraigyrov st., 99/2 Zhumabekova Gulnar Kudaibergenovna 51-31-62
14 MSE “Kindergarten № 15” Leninskiy v., Makarenko st., 1 acting Baltabayeva Shara Imantayevna 62-72-32
15 MSE “Kindergarten № 16” Kamzin st., 356 Тuleubekova Anar Kasenovna 62-46-84
16 MSE “Kindergarten № 17” Krupskaya st., 76/1 Goncharova Tatyana Vyacheslavovna 55-34-35
17 MSE “Kindergarten № 18” Mira st., 11/1 Kyzyrova Bibigul Eleubayevna 53-07-79
18 MSE “Kindergarten № 19” 1 May st., 36 Тezekbayeva Bakyt Alkenovna 30-06-67
19 MSE “Kindergarten № 20” Kenzhekol v.,

Tokin st., 3

Yergazinova Gulnara Shamenovna 35-29-06
20 MSE “Kindergarten № 21” Lenin st., 1А Berdybayeva Svetlana Khabdullovna 53-35-34
21 MSE “Kindergarten № 22 for children with tuberculosis infection” Aimanov st., 39 Tikhomirova Svetlana Ivanovna 65-10-67
22 MSE “Kindergarten № 23” V.Ivanov st., 62 Abuyeva Ryszhan Kapabayevna 33-61-82
23 MSE “Kindergarten № 24” Kairbayev st., 84 Кizatova Gulmira Kadylbekovna 55-78-51
24 MSE “Kindergarten № 25” Gagarin st., 36/3 Litvinova Yelena Anatolyevna 60-63-85
25 MSE “Kindergarten № 26” Teplov st., 46 Zhanshakhimova Gulnasif Khamzenovna 60-58-14
26 MSE “Kindergarten № 27” 1 May st., 27/1 Basevskaya Alla Petrovna 55-98-37
27 MSE “Kindergarten № 28” Lermontov st., 98/1 Mukhtayeva Zhanar Akimzhanovna 55-69-78
28 MSE “Kindergarten № 29” Radishchev st., 2 Rysay Olga Alexeyevna 60-81-15
29 MSE “Kindergarten № 30” Yestay st., 93 acting Temirgaliyeva Ainur Atmukhanbetovna 50-42-69
30 MSE “Kindergarten № 31” Kutuzov st., 7/2 Zolotyh Tatyana Leonidovna 54-83-30
31 MSE “Kindergarten № 32” Kutuzov st.,  7/1 Zhanaspayeva Gulmira Bolatovna 68-00-64
32 MSE “Kindergarten № 33” Toraigyrov st., 16 Bukayeva Kairtas Baitursynovna 53-17-81
33 MSE “Kindergarten № 34” Gagarin st., 63 Pustovaya Zoya Vasilyevna 60-63-87
34 MSE “Kindergarten № 35” Sormov st., 5/2 Aubakirova Gulzhauar Zhangaliyevna 55-64-74
35 MSE “Kindergarten № 36” Leninskiy v.,

Makazhanov st., 13

Baltabayeva Shara Imantayevna 62-52-46
36 MSE “Kindergarten№ 37” Toraigyrov st., 115/1 Zhaksybekova Nurgul Yerzhanovna 54-77-23
37 MSE “Kindergarten № 38” Lermontov st., 46/1 Zonova Bagiyne Sailaubayevna 62-91-44
38 MSE “Kindergarten №  39” Aimanov st., 32 Ushakbayeva Nasikhat Shaikenovna 64-27-49
39 MSE “Kindergarten № 40” Gen.Dyusenov st.,15 Мakhmetova Gafura Bopiyevna 51-18-67
40 MSE “Kindergarten № 41” Pavlov st., 106/1 Zhunusova Sholpan Abdrakhmanovna 65-22-76
41 MSE ” Educational center № 42 – preschool gymnasium” Kalinin st., 33 Kazantseva Alena Mikhailovna 67-61-98
42 MSE “Kindergarten № 43” Katayev st.,52 Kanafina Kadisha Kairovna 31-00-24
43 MSE “Kindergarten № 44” Тkachev st.,  5/1 Nurkenova Zamzagul Madiyevna 65-71-35
44 MSE “Kindergarten № 45” 1 May st., 7 Khamzina Karlyga Baritovna 65-03-57
45 MSE “Kindergarten№ 46” Pavlov st., 82/1 Kusanova Maira Mukhazhanovna 60-84-45
46 MSE “Kindergarten№ 50” Lomov st., 149/1 Yestayeva Bibigul Yryskeldinovna 57-14-96
47 MSE “Kindergarten № 51” Satpayev st.,13 Makhmetova Zhanmaral Kakauovna 53-32-00
48 MSE “Kindergarten № 53” Kutuzov st., 159/1 Ospanova Zhanar Kudaibergenovna Ivanovna 60-76-44
49 MSE “Kindergarten № 72” Kamzin st., 16а Аktayeva Kainel Gabdullayevna 54-22-87
50 MSE “Kindergarten № 79” Aimanov st., 6 Kulmagambetova Kunar Serikovna 64-37-33
51 MSE “Kindergarten № 82 for children with visual impairment” Kutuzov st., 35/1 Shulga Tatyana Fyodorovna 54-93-56
52 MSE “Kindergarten № 84” Ukrainskaya st., 99 acting Kovalenko Natalia Andreyevna 51-60-98
53 MSE “Kindergarten № 85” Lermontov st.,102/1 Kunanbayeva Yevgenia Kenzhetayevna 55-08-35
54 MSE “Kindergarten № 86” Katayev st., 23 Kabenova Gulmira Zhanatovna 61-37-14
55 MSE “Kindergarten № 93” Bekturov st., 73 Abeyeva Zhanat Amangeldinovna 55-67-18 (fax)
56 MSE “Kindergarten № 96 – center for harmonious development   “Rainbow” Lermontov st.,97 Kozakhmetova Maikesh Temirtasovna 55-96-02
57 MSE “Kindergarten № 102” Satpayev st., 249 Eleusizova Sandugash Karatayevna 34-12-14
58 MSE “Kindergarten № 104” Kutuzov st., 97/1 Zhumasheva Gaukhar Sagandykovna 31-03-41
59 MSE “Kindergarten № 111 for children with tuberculosis infection “ Kamzin st.,  80\1 Krukhmaleva Natalia Kasymovna 61-41-17
60 MSE “Kindergarten № 112” Yestay st., 91/1 Beibutova Damegul Zhumagulovna 54-80-75
61 MSE “Kindergarten № 115” Krivenko st., 87/1 Ovchinnikova Natalia Nikolayevna 61-69-42
62 MSE “Kindergarten № 116” Kamzin st., 360 Alexeytseva Galina Yuryevna 57-73-59
63 MSE “Kindergarten № 117” Pavlodarskoe v., Molodezhnaya st. Radzhabova Galina Vladimirovna 31-83-47
64 MSE “Kazakh kindergarten № 120 – center for ethnic and cultural education of children” Chokin st., 40 Makanova Aigul Edilovna 34-21-70
65 MSE “Kindergarten № 121” Bestuzhev st., 4 Kotsur Yelena Gennadyevna 34-69-74
66 MSE “Preschool gymnasium № 122” Satpayev st., 39 Кurmanova Galiya Manapovna 32-04-03
67 MSE “Kindergarten № 126 – children’s center of aesthetic development” Mairy st.,27 Zykina Marina Alexandrovna 52-60-93
 

68

MSE “Kindergarten №47” Moiyldy v.,

Tsentralnaya st., 2/1

Bespayeva Aiman Beisenbinovna 35-65-45
69 MSE “Kindergarten №48” Chkalov st., 128/1 Kazybayeva Alma Tulebayevna 50-50-71
 

70

MSE “Kindergarten №49” V.Ivanov st., 49 Smagulova Zhanat Askarovna 50-74-07
 

71

MSE “Kindergarten №52” Uritskogo st., 76 Yusupova Aliya Ersainovna 66-23-32
 

72

MSE “Kindergarten №54” Yakov Gering st., 79/1 Karibayeva Gulnur Ablayevna 66-11-48
73 Kindergarten “Smart kid” LP (private) Gen.Dyusenov st., 22 Yershova Anna Anatolyevna 65-30-40,  65-30-44

 

74 Preschool mini-center at the lyceum “Lingua” LP Satpayev st., 17/1 Aimagambetova Gulzhuzim Abusyzdykovna 53-32-71
75 Children’s center “Inara” LP Pavlov st., 15/1 Tursunov Nygmetzhan Tusupzhanovich 54-31-79
 

76

Children’s health center “Igilik” LP Pavlov st., 15/1 Tursunova Rizagul Tokanovna 66-59-11
 

77

Private kindergarten “Sun” Pavlov st., 42/1 Kabanova Nadezhda Vladimirovna 54-39-54
Ekibastuz
1 Kindergarten № 1 “Camomile “ Abay st., 49 Shmidt Tatyana Viktorovna 75-69-99
2 Kindergarten № 2 “Baldyrgan” Tsarev st., 8 Bulekbayeva Almagul Temirbolatovna 77-94-44
3 Kindergarten № 3 “Nest” Zapadnaya st., 62а Demeuova Nazira Sarlybayevna 77-17-78
4 Kindergarten № 4 “Birch” Lomonosov st., 15 Naurzbayeva Zulkia Khamitovna 77-64-08
5 Kindergarten № 5 “Star” M.Zhusup st., 84 а Dzhumasheva Gulyaiym Zhylkaidarovna 77-77-30
6 Kindergarten № 6 “Golden fish” Korolev st., 84 a Bugay Lyudmila Mikhailovna 76-45-04
7 Kindergarten № 7 “Botakan” Gogol st.,22 Baimagambetova Lyazzat Aitmukhanovna 33-83-87
8 Kindergarten № 8 “Teremok” Zapadnaya st., 64 Amerkhanova Almagul Nurlybekovna 76-11-39
9 Kindergarten № 9 “Rainbow” M.Zhusup st., 61 Isabekova Bakhyt Zhusupovna 75-88-71
10 Kindergarten № 10 “Skazka” Petrenko  st., 9 Аfinova Bakhytzhamal Amishevna 76-00-74
11 Kindergarten № 11 “Karlygash” Shchiderty v.,

Lenin st.

Mezenets Tatyana Dmitryevna 39-86-86
12 Kindergarten № 12 “Aray” Auezov st., 54 а Karimova Bibish Shotpayevna 37-40-44
13 Kindergarten № 13 “Altynai” Berkimbayev st., 108 Yeleuova Nurzhamal Mazhitovna 37-00-68
14 Kindergarten № 14 “Baby” Berkimbayev st., 88 Zenova Aizharkyn Baltabayevna 37-04-92
15 Kindergarten № 15 “Bobek” Sheshembekov st., 15 а Romanenko Tatyana Mikhailovna 76-26-43
16 Kindergarten № 16 “Baldauren” M.Zhusup st.,52 а Arystanova Marfuga Kabdollovna 34-83-31
17 Kindergarten № 17 “Zhidek” Solnechniy v.,

Mira st., 1

Smagulova Kumeszhan Negmetzhanova 27-87-49
18 Kindergarten № 18 “Gnome” Stroitelnaya st., 88 а Klimova Galina Petrovna 76-28-97
19 Kindergarten № 20 “Merey” M.Zhusup st., 67 Aktanova Rabiga Zhaksylykovna 74-00-56
20 Kindergarten№ 21 “Кішкентай данышпандар» Auezov st.,59 а Kubeshova Kulmash Kireyevna 37-50-66
21 Kindergarten№ 22 «Balbobek” M.Zhusup st.,36 b Dubgorn Olga Andreyevna 34-35-59
22 Kindergarten№ 23 «Balausa» Auezov st., 88 Temirova Bigaysha Yeltayevna 77-67-70
23 Kindergarten v№ 24 «Ainalaiyn» M.Zhusup st., 70 а Beisembekova Damen Kunayevna 76-26-46
24 Kindergarten № 25 «Akbota» M.Zhusup st., 87 а Labudko Lyudmila Valentinovna 75-05-80
 

25

Kindergarten №26 “Balapan” Korolev st., 100A Khalikova Gulnar Sembayevna 40-56-94
26 Kindergarten “Sauletai” (private) Moskovskaya st., 81 Imankulova Saule Kabiyevna 33-08-57
Aksu
1 “Kindergarten № 24” Lenin st., 61 Kozhamzharova Aliya Bekbolatovna 87183758770
2 “Kindergarten № 16” Stroitelei st.,20 Chumakina Irina Vladimirovna 87183765154
3 Kindergarten “Sea gull” Kalkaman v., Stepnaya st., 15 Ivashina Yelena Ivanovna 87183778568
4 “Kindergarten № 2” Astana st., 21 Omarova Aigul Artanayevna 87183764255
5 “Kindergarten № 19” Auezov st., 61 Turumtayeva Aktoty Kanatbekovna 87183764573
6 “Kindergarten № 18” Kamzin st., 9 Ospanova Gulnar Kudiyarovna 87183761076
7 “Kindergarten № 14” Aksu v., Oktyabrskaya st.,14 Zhumazhanova Raushan Zakoshevna 87183730882
8 “Kindergarten № 12 B.Momyshuly st., 3 Duisekenova Zhemys Koblandinovna 87183764281
9 Kindergarten “Baldyrgan” Kamzin st., 29 Kaztayeva Neila Khamitovna 87183767433
10 Kindergarten “Balapan” Lenin st.,  47 Sartova Amina Uakhitovna 87183756944
11 “Kindergarten №10” Stroitelei st.,8 Gorbacheva Galina Mikhailovna 87183762366
12 “Kindergarten № 20” Chkalov st., 16 Kabasheva Galiya Bulkairovna 87183763399
13 Kindergarten “Aigolek “ Evgenyevka v., Gagarin st.,14 Akhmedeyeva Kyzgaldak Sharapidenovna 87183777613
 

14

Kindergarten “Baldauren” Pogranichnik v.,

Stepnaya st.,8

Kabylova Gulnar Omirbekovna 87183741748
15 Kindergarten “Ainalaiyn” Kamzin st., 24 A Battalova Gulzhan Kunkashbayevna 87774918743
Aktogay area
1 Kindergarten “Aigolek” Aktogay v.,

Yuniy st., 4

Alkhanova Asem Nurlanovna 87184122064
2 Kindergarten “Akbota” Aktogay v., М. Gorkogo st., 57 Makanaliyeva Karlygash Maksutovna 87184121547
Bayanaul area
1 Kindergarten ” Aigolek “ Bayanaul v.,

Auezov st., 45

Abzhanova Sandugash Serikbayevna 87184091242
2 Kindergarten “Ushkyn” Maikain v., Boganbai batyr st., 1 Kudabayeva Aigul Kabdylganiyevna 87184021042
3 Kindergarten “Shagala” Maikain v.,

Satpayev st., 27

Korabayeva Turymtay Aukhadiyevna 87184022003
4 Kindergarten “Ushkulyn” Ushkulun v. Ainakbayeva Gulnar Toktamysovna 87184040051
5 Kindergarten “Erketai” Bayanaul v., Satpayev st.,  4 Mukhamedyarova Saule Okenovna 87184091423
6 Kindergarten “Balapan” Bayanaul v., Satpayev st.,8 Ibrayeva Aray Dulatovna 87184091423
7 School-kindergarten of Satpayev” Tendyk v Muzafarov Kairiden Nukhinovich 87184064532
 

8

Shchadrinskiy education complex “School-kindergarten” Karaashchi v. Sharibzhanova Aizada Bolatovna 87184061225
 

9

Kindergarten “Kuanysh” Bayanaul v.,

Komarova st., 11

Zhuleuova Aigerim Ibrakhimovna 81784092306
Zhelezinka area 
1 Kindergarten “Balapan” Zhelezinka v.,

Independence st.,19

Dyusenbayeva Karlygash Nikolayevna 87183121475
2 Kindergarten “Firefly” Zhelezinka v., Toraigyrov st., 61 Bogusevich Irina Viktorovna 87183121716
3 Kindergarten “Baldyrgan” Alakol v.,

Novaya st.,2

Aryngalina Guldariya Botashevna 87183141403
Irtysh area
1 “Kindergarten № 1” Irtyshsk v.,

Astana st.,92

Gunzhel Lyudmila Fyodorovna 87183222734
2 “Kindergarten № 2” Irtyshsk v.,

Tugel batyr st.,98

Syzdykova Gulzhan Sagatovna 87183221286
3 Kindergarten “Star” Kyzylzhar v.,

Komsomolskaya st.

Elmuratova Asemgul Tulenovna 87183227112
4 Kindergarten “Aigolek” Golubovka v Narymbetova Marzhan Baidullayevna 87183225368
Kachiry area
1 Kindergarten “Baldauren” Terenkol v., Turgenev st., 187 Temirgaliyeva Gulbakhyt Ryspekovna 8713321043
2 Kindergarten “Аkbota” Terenkol v.,

Gagarin st., 18

 Askapova Gulmira Arystangaliyevna 87183323437
3 Kindergarten “Baldyrgan” Peschanoe v., Shosseinaya st., 1 Lutsik Yelena Anatolyevna 87183326870
 

4

Kindergarten “Talbesik” Terenkol v.,

Seifullin st., 62

Nagumanova-Alitayeva Gulbarshyn Bakhitovna 87183321595
Lebyazhye area
1 Kindergarten “Ainalain” Akku v., Kadyrbayev st., 1 Kaitanova Gulbarshin Zhenisovna 87183921892
2 Kindergarten “Bolashak” Yamyshevo v., Sovetov st., 1 Manabayeva Assel Akylbekovna 87183940813
3 Kindergarten “Tulip” Sharbakty v., Zhangeldin st., 1 Karim Karlygash Sadykovna 87183924435
4 Kindergarten “Kunshuak” Zhambyl v., Shkolnaya st., 1 Iskakova Inkar Baltashevna 87183941514
5 Kindergarten “Baldauren” Akku v.,

V.Ivanov st., 90

Ibzhanova Roza Adamovna 87183921578
6 Kindergarten “Аigolek” Karakala v.,

 M.Arynov st., 38/1

Omirzakova Kulpash Aminovna 87183941005
7 Kindergarten “Flower” Malybai v. Aubasheva Gaukhar Muratkeldiyevna 87183927253
8 Kindergarten “Еrketai” Tlektes v.,

Syzdykov st.,1

Ibadildinova Zarina Balgabayevna 87183940507
9 Kindergarten “Tulip” Kazy v.,

Shkolnaya st.,1

Zhumadilova Gulden Kairatovna 87183941103
May area
1 Kindergarten “Baldauren” Koktobe v.,

Abylay khan st., 34

Ospanova Mira Zhasulanovna 87183891734
2 Kindergarten “Аkbota” Koktobe v.,

Abylay khan st.,20a

Baibusinova Banu Izbasarovna 87183892025
3 Kindergarten “Karlygash” Kentubek v., Altynsarin st., 10 Mukhamedova Zukhra Demyanovna 87183840340
4 Kindergarten “Balbobek” Karaterek v., Baimuratov st., 22 Nurgaliyeva Bakhyt Mansurovna 87183897324
5 Kindergarten “Аigerim” Saty v.,

Isatayev st.,2

Soltanova Almagul Temeshovna 87183840407
6 Kindergarten «Аigolek» Koktobe v.,

Abylay khan st., 34a

Zhumabekova Shynar Bolatovna 87183880956
7 Kindergarten «Balausa» Akshiman v., Zheltoksan st., 1 Shambasova Saltanat Kamenovna 87183896293
 

8

Kindergarten “Baldyrgan” Maysk v.,

Shkolnaya st., 5

Dostayeva Karlygash

Zarlykovna

87183840391
Pavlodar area
1 “Krasnoarmeiskiy kindergarten” Krasnoarmeika v., 60 let Oktyabrya st., 32 а Boikova Ainur Sakenkyzy 87779346832
2 Kindergarten «Spring» (private) Lugansk v.,

Lenin st., 40

Kuzmenko Nina Prokopyevna 87053405720
3 Kindergarten «Akbota» Chernoretsk v., Vostochnaya st., 2/1 Uruntayeva Aigul Sembayevna 87773328798
4 « Kindergarten «Balbobek» Naberezhnoe v.,

Mira st.

Sabyrkhanova Korkem Omirzakovna 87074800890
5 “Olginskiy kindergarten” Olgino v.,

Abay st., 2

Emtsova Anna Valeryevna 87028743069
6 “Rozovsliy kindergarten” Rozovka v.,

Gagarin st., 23

Abdrakhmanova Gulshakar Kebekovna 87779340080
7 “Yamyshevskiy kindergarten” Novoyamyshevo v., Stepnaya st.,1 Gabdulina Roza Kaliyevna 87055407051
8 Kindergarten «Balapan» Novochernoyarka v., Yubileinaya st.,17 Belozub Sergey Olegovich 87184559136
 

9

Michurinskiy kindergarten” Michurino v., Shkolnaya st., 18 Mikhailova Maria Petrovna 87028572188
 

10

Zarinskiy kindergarten Zarya v.,

Shkolnaya st., 2A

Bakayeva Balzhan Aitzhanovna 87477511044
Uspenka area
1 Kindergarten «Balapan» Uspenka v.,

10 let Independence st., 28

Yusupova Aldanysh Satybaldykyzy 87183492134
2 Kindergarten «Aigolek» Konstantinovka v., Lenin st., 73 Smailova Aigul Kairgeldinovna 87183493130
3 Kindergarten «Akbota» Galitskoe v., Komsomolskaya st., 2 Gavrilenko Liliya Vasilyevna 87183495953
Shcherbakty area
1 Kindergarten «Aigolek» Shcherbakty v., Pobeda st., 80 Rassokha Irina Vladimirovna 87183621519
2 Kindergarten «Akbota» Orlovka v.,

1 May st., 37

Yakovleva Tatyana Alexandrovna 87183629810
3 Kindergarten «Balapan» Alexandrovka v.,

50 let Oktyabrya st., 15

Zhienbayeva Zhanna Manapovna 871836787152
4 Kindergarten «Balbobek» Alexeyevka v., Molodezhnaya st.,23 Sharipova Bulshakar Uapovna 87183640475
5 Kindergarten «Baby» Shaldai v.,

1 May st.

Omarova Umyt Kabiollovna 871836787757
Total in the region – 175 kindergartens, among them 7 private
1 Preschool mini-center at public association of invalids “Rehabilitation center “Samal” Kutuzov st., 42/2 Bagnenko Zinaida Dmitryevna 87182682863
 

2

“Mini-center for development of children “Asem-Ai” LP Lenin st., 236 Aitzhanova Aigul Temirtasovna 87182618903
Total in the region – 2 private kindergartens