Medical facilities

Name of the organization

 

Legal address S.N.P. of the head Telephone
1. KGP on PHV “The Pavlodar Regional Hospital of G. Sultanov”  140010,

Pavlodar,

Shchedrin St., 53

Syzdykov

Gray Vakhapovich – the chief doctor

8(7182)500550

 

2. KGP on PHV “Pavlodar Regional Children’s Hospital” Pavlodar,

2nd Yuzhnaya St., 51

Kuzekov

Ardak Mubarakovich the chief doctor

8(7182)605066

 

3. GU “Children’s Antitubercular Sanatorium of the Pavlodar Region” Zelenaya roscha St. Ospanova

Aigul Tursynovna

the chief doctor

8 (7182) 64 44 56
4. KGP on PHV “Pavlodar Regional Narcological Clinic” 140006,

Pavlodar, Rostovskaya St., 50

Smagulova  Gulnar Serikhanovna  acting head 8(7182) 507686
5. KGP on PHV “Pavlodar Regional Perinatal Center No. 1” 140005, Pavlodar, General Dyusenov St., 4 Ospanova

Ayman Kairkenovna – the chief doctor

8(7182) 530832  

 

6. KGP on PHV “Pavlodar Regional Skin — Venereology Clinic” Pavlodar,

Kutuzov St., 200.

Bitigova Gulnara Kairovna – the chief doctor 8(7182)60-50-68
7. KGP on PHV “Pavlodar Regional Oncological Clinic” 140002, Pavlodar, Mira St., 41 Suleymenov Murat Kusnullovich – the director 8(7182) 553628 552824

 

8. KGKP “Pavlodar Regional Center of Blood” 140003,

Pavlodar,

Estaya 73

Soltanov Muslim Tlektesovich – the director 8(7182)324916

321914

9. KGP on PHV “Pavlodar Regional Diagnostic Center” Pavlodar

Academician Margulan St., 120

Kabulov Kairly Sartayevich – the chief doctor 8(7182)326984

 

10. KGKP “Pavlodar Regional Infectious Diseases Hospital”  Pavlodar

Pakhomov St. 75

Baykazakova Saule Soltashevna – the chief doctor 8(7182)607949

 

 

11. KGKP “Pavlodar Regional Psych neurological Clinic” Pavlodar,

Usolka St., 42

Imanbekov

Kahan Oranbekovich – the chief doctor

8(7182)607931
12. KGKP “Pavlodar Regional Antitubercular Clinic” 140000,

Pavlodar, Kamzin St., 275

Musin Dauletbek Serikovich – the chief doctor 8(7182)60-70-11

 

13. GU “Pavlodar Regional Base of Special Medical Supply” Pavlodar

Kamzin St. 33 A

Smagulov Zeynelkabiden Yntykbayevich – the director 8 (7182) 5015 73

 

 

14. GU “Pavlodar Regional Specialized Children’s Home” Pavlodar,

Kutuzov St., 286

Kembayeva

Bagadat Kaldybekovna – the chief doctor

8(7182) 608356
15. KGP on PHV “Pavlodar Regional Cardiological Center” Pavlodar

Tkachyov St., 10/3

Mukashev

Oraz Sarsengaliyevich – the director

8(7182) 65 37 47
16. KGKP “Hospital of Palliative Care of the Pavlodar Region” Pavlodar

Zhayau Musa St., 14

Kasenova

Asem Tolegenovna the acting chief doctor

8 (7182) 34 58 65
17. GU “The Pavlodar Regional Center for Prevention and Fight about AIDS” Pavlodar, Academician Bekturov St., 54 Tentekpayev Zhannat Musayevich – the chief doctor 8 (7182) 329876
18. KGP on PHV “Pavlodar City Hospital No. 1” 140013,

Pavlodar,

Lomov St., 49

Smakov

Sovetkhan Bazarovich – the chief doctor

8(7182)342816

631885

20. KGP on Pavlodar PHV “Pavlodar City Hospital No. 2”, Pavlodar,

Lunacharsky St., 1

Shakirova Gulmira Nurmukhambetovna – the chief doctor 8(7182)643909

 

21. KGP on PHV “Pavlodar City Hospital No. 3”

 

140004,

Pavlodar,

Hromzavod St., drive 7, 4

Akhmetov

Marlen Narimanovich – the chief doctor

8(7182)328788
22. KGP on Pavlodar PHV “Pavlodar Regional Station of an Emergency Medical Service of Pavlodar” Pavlodar,

st. of Abay, 115

Akhmetzhanov Kanadan Kanashevich – the chief doctor 8(7182)555734                 
23. KGKP “Pavlodar Regional Stomatology Policlinic” Pavlodar, Lermontova, 100/2 Esimova

Zhanat Kuttymbetovna – the chief doctor

8(7182)631642
24.  

KGKP “Policlinic No. 1 of Pavlodar”

Pavlodar, Lomov St. 49 Turebayev

Altai Uralovich – the chief doctor

8(7182)343068
25. KGP on PHV “Policlinic No. 2 of Pavlodar” 140005,

Pavlodar, General Dyusenov St., 4

Amrenov

Marat Trayysovich – the chief doctor

8(7182)53-35-24

53-37-00

26. KGKP«Poliklinika No. 3 Pavlodara”

 

Ukrainskaya St. Urazalin

Nurlan Muratkhanovich

chief doctor

8(7182) 65 44 50
27. KGP on PHV “Policlinic No. 4 of Pavlodar” Pavlodar, Tkachyova, 16/1 Otarbekov Arman Toleusaguiyevich – the chief doctor 8(7182)657000
28. KGP on PHV “Policlinic No. 5 of Pavlodar” г. Павлодар, Kamzin st ,5 Zhaparbekov  Aytkazy Nurgazinovich – the chief doctor 8(7182)544090
508708
         
29. KGP on PHV “Ekibas-tuzsky City Hospital” Ekibastuz,

Toraygyrov St., 32

Andosov Mukhametkair Taglymovich – the chief doctor 8(71873)

72966

 

30. KGP on PHV “Ekibastuzsky Maternity Hospital”

 

 Ekibastuz,

Moskovskaya St., 59

Nigmetzhanov Kulnar Galymbekovna – the chief doctor 8(7187)

333407

334039

31. KGP on PHV “Policlinic No. 1 of Ekibastuz” 141202, Ekibastuz, Toraygyrov St.,

20

Erzhanov

Erlan Kenzhebayevich – the chief doctor

8(7187)

740721

771318

32. KGP on PHV “Policlinic No. 2 of Ekibastuz”

 

141208,

Ekibastuz,

Energetikov St., 62

Kabyltayev Sadibek Zhanbirtayevich-chief doctor 8(7187)

331717

740534

  KGP on PHV “Policlinic No. 3 of Ekibastuz”

 

Ekibastuz,

Mashkhur Zhusupa St., 42 “G”

Sakenova Kulyanda Sagyntayevna – the chief doctor 8(7187)

342625

 

33. KGP on PHV “Station of Ambulance and Emergency Medical Service of Ekibastuz”

 

Ekibastuz, Toraygyrova, 32 Aligozhin

Marat Kabidenovich – the chief doctor

8(7187)

372120

 

34. KGKP “Ekibastuzsky Antitubercular Hospital”

 

Ekibastuz,

Toraygyrov St., 35

Kusainova Almagul Kabidenovna – the chief doctor 8(71873)

72644

 

35.  KGP on PHV “Aksusky Central Hospital” Aksu 
Kamzin St., 53
Mukashev Maksat Tokmukhambetovich – the director 8(71837) 

50973

50967

36. KGKP “Aksusky Antitubercular Hospital” 2 Aksu,village Aksu, St. 8 Marta, 2 Asylkhanov Serik Tabyldinovich – the chief doctor 8(71837) 30211

 

37. KGP on PHV “Aktogaysky Central Regional Hospital” Aktogaysky

district, Mardenov St., 101

Тургульдинов

Амаркан

Айдарханович –главный врача

8(71841)

21579

38. KGP on PHV “Bayanaulsky Central Regional Hospital”

Armizov

Bayanaulsky

district,

Zhalantos Batyr St., 1

Arynov Serikzhan Arynovich – the chief doctor 8(71840)

91351

39. KGP on PHV “Zhele-zinsky Central Regional Hospital” village Zhelezinka, Kvitkov St., 50 Ospanova Gulbaram Karimovna – the chief doctor 8(71831)

21531
21719

40. KGKP “Irtysh Central Regional Hospital” Irtysh area,

village  Irtyshsk, Kazhibergen St. of the batyr, 15

Kusainova

Reesa Nigmanovna – the chief doctor

8(71832)

21531

 

41. KGP on PHV “Kachirsky Central Regional Hospital”  

village Terenkol, Tauyelsizdik St., 88

Aytkenova Almagul Madetovna – the chief doctor 8(71833)

22891

21235

42. KGP on PHV “Lebyazhinsky Central Regional Hospital” Lebyazhinsky

district, village Akka, Amangeldy St., 84

Aydarkhanova of Zaure Baydildayevn – the chief doctor 8(71839)21643

21491

43. KGKP “Mayisky Central Regional Hospital” Mayisry district,

village Koktobe,

Suleymenov St., 12

Kazbekov Baybolat Kazbekovich – the chief doctor 8(71838)

91486 

       
44. KGKP “Policlinic of the Pavlodar Area” Pavlodar, Suvorov St., 66 Kairbayeva Gulnaz Makanovna – the chief doctor 8 (718)2 518086

8 (718)2 518096

45. KGP on PHV “Uspensky Central Regional Hospital” Uspensky area,

village Uspenka  St.  Abay 99

 

Raziyeva Karlygash Manarbekovna – the chief doctor 8(71834)

91369

46. KGP on PHV “Shcherbaktinsky Central Regional Hospital” Shcherbaktinsky area,

village ofShcherbakty,

Gagarin St., 49

Kasimov

Bakhyt Kabdulovna – the chief doctor

8(71836)

21545

47. KGP on PHV “Pavlodar Medical College”  Pavlodar,

Iza Bayzacova St. 151

Vaganova

Elena Nikolaevna – the director

8 (7182) 67 4971
48. KGKP “Ekibastuzsky Medical College” Ekibastuz

Lomonosov St. 5

Bai-Jun-Kui Tatyana Germanovna – the director 8(7187)740679