31.03.19 ж. – 26.10.19 ж. аралығындағы кезеңде Павлодар әуежайынан орындалатын рейстер кестесі

 

анықтама бюросының тел. 66-12-12
  спр. бюро тел. 66 -12 -12


11/05/2018 769