Ақсу қаласының әкімдігі

Ибраев Балғабай Жұмағұлұлы 1965 жылы 20 қаңтарда туған. Білімі жоғары, 1990 жылы биология және ауыл шаруашылық негіздері мамандығы бойынша Павлодар педагогикалық институтын, 2004 жылы өнеркәсіп жылу-энергетика мамандығы бойынша Екібастұз инженерлік-техникалық институтын тәмәмдаған.

Еңбек жолын 1981 жылы токарь болудан бастаған, 1983-1985 жылдары Кеңес Армиясы қатарында әскери міндетін атқарған. 1990 жылдан 1991 жылға дейін жалпы орта білім беру мектебінде биология және мал шаруашылығы бойынша оқытушы, 1991-1994 жылдары Ермак ГРЭС-інде шебер болып жұмыс істеген.

1994 жылдан бастап мемлекеттік қызметте және кәсіпорындарда жұмыс істеді. Ақсу қалалық әкімшілігінде сәулет, қала құрылысы және коммуналдық-шаруашылық бөлімінде маман, Ақсу қаласы әкімінің аппаратында коммуналдық шаруашылық бойынша маман, әлеуметтік-өндірістік инфрақұрылымның коммуналдық –шаруашылық, сәулет және құрылыс бөлімінде бас маман, механик, одан кейін «Металлург» пәтер меншігі кооперативінің төрағасы, қалалық коммуналдық–шаруашылық және өндіріс саласындағы басқармасының бастығы, 2005-2008 жылдары Ақсу қалалық коммуналдық – шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль  жолдары  бөлімінің бастығы болып қызмет атқарған.

2008-2011жылдары – Ақсу қаласының «Горводоканал» коммуналдық кәсіпорнының директоры.

2011-2013 жылдары – Ақсу қаласы әкімінің орынбасары.

Павлодар облысы әкімінің 2015 жылғы 26 мамырдағы өкімімен Шарбақты ауданының әкімі болып тағайындалды.

2018 жылғы 31 қазаннан бастап Павлодар облысы әкімінің өкімімен Ақсу қаласының әкімі болып тағайындалды.

 

Монтай Амантайұлы Мусин – Ақсу қаласы әкімінің  орынбасары

Функционалдық міндеттері:  

Қала әкімі орынбасарының негізгі міндеттері мен мақсаттары мыналар болып табылады:

өңірдің ауыл шаруашылығын және аграрлық өнеркәсіп кешенін дамыту, Ауыл аумақтарын дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру;

ауылшаруашылық инфрақұрылымын қалыптастыру, ауылшаруашылық өнімдерін өндіру және іске асыру, қайта өңдеу саласын дамыту, ауылшаруашылық жәрмеңкелерін ұйымдастыру және өткізу;

 жер қатынастары мәселелерін үйлестіру. Қалалық жер комиссияның төрағасы болып табылады. Орталық мемлекеттік органдардың тиісті аумақтық құрылымдарымен өзара әрекет жасай отырып, аграрлық ғылым, экология, табиғат ресурстарын пайдалануды және қоршаған ортаны қорғау, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, жер және су қатынастары мәселелерінен хабардар болады;

ветеринария саласының мәселелерін үйлестіру, жануарларды аурудан қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және оларды емдеу; жануарлар мен адамдар үшін ортақ аурулардан халықтың денсаулығын қорғау; Қазақстан Республикасының аумағына басқа мемлекеттерден жануарлардың жұқпалы және экзотикалық ауруларының енуінен және таралуынан қорғау;

жеке және заңды тұлғалар ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыру кезінде қоршаған ортаны ластаудың алдын алу және жою бойынша бақылауды жүзеге асыру;

Ақсу қаласының аумағында азаматтық хал актілерін тіркеу жүргізілуін қамтамасыз етуге бақылауды жүзеге асыру;

шағын бизнес және кәсіпкерлікті, туризмді дамыту мен қолдауды, бәсекелестікті және баға саясатын қолдауды қадағалайды. Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптама кеңесінің төрағасы болып табылады;

 құзіреті бойынша қаланың өнеркәсіп және өндірістік кәсіпорындарымен, мемлекеттік заңды тұлғалармен, мемлекеттің қатысуымен заңды тұлғалармен, сондай-ақ мемлекеттік емес заңды тұлғалармен өзара іс-әрекет жасайды;

бірыңғай автоматтандырылған дерекқор базасымен жұмыс («е-қызмет» ақпараттық жүйесімен);

мемлекеттік қызметшілерге қойылған моральдық-этикалық келбетінің негізгі талаптарын, сондай-ақ олардың базалық стандарттарын сақтау;

ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау;

жеке және заңды тұлғалардың өкілдерімен жеке қабылдау өткізеді;

 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген өзге де қызметтерді өкілеттігі шегінде жүзеге асырады. 

Төмендегі мемлекеттік мекемелердің қызметіне бақылау жасайды:

 “Ақсу қаласының ауыл шаруашылығы бөлімі”,

 “Ақсу қаласының ветеринария бөлімі”,

 “Ақсу қаласының жер қатынастары бөлімі”, 

  “Ақсу қаласының кәсіпкерлік және туризм бөлімі”.

 

Азаматтарды қабылдау:

әр аптаның жұмасы сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін.

Байланыс телефоны: 8 (71837) 5–02–08

 

 

Утверждена
приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам

государственной службы

и противодействию коррупции

от «21» октября 2016 года

№ 14

 

форма

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

 

 

Каппасов Балтабай Маданиевич
 (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/

 фамилия, имя, отчество (при наличии))
“Ақсу қаласы әкімінің аппараты” ММ, қала әкімінің орынбасары, санаты Е-1 /

ГУ “Аппарат акима города Аксу”, заместитель акима города,

категория Е-1
 (жұмыс орны, лауазымы, санаты/
 место работы, должность, категория)

               710718301428 _______

 (жеке сәйкестендіру нөмірі /

индивидуальный идентификационный номер)

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
1971 жылғы 18 шілде/ 18 июля 1971 года
Туылған жерi/Место рождения Павлодар облысы, Краснокут ауданы Коминтерн ауылы / Павлодарская область, Краснокутский район, с.Комитерн
Ұлты/Национальность * Қазақ / казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1. 1997 –Павлодарский государственный университет им.С.Торайгыров;

2. 2012 – Академию государственного управления при Президенте РК, Казахстан (национальная школа государственной политики) г.Астана, университет Дьюк (США)

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
1. “учитель  биологии и химии средней школы” мамандығы бойынша/ бакалавр “орта мектебтің химия және биология мұғалімі”;

2. “политология”  магистрі / магистр “политологии”

 

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы (болған жағдайда) /
Ученая степень, ученое звание (при наличии)
Жоқ / нет
Шет тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками
Ағылшын тілі – сөздікпен / английский язык – со словарем
Дипломатиялық дәрежесi (болған жағдайда)/
Дипломатический ранг (при наличии)
Жоқ / нет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы (беру күні) (болған жағдайда)/
Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс (дата присвоения) (при наличии)
Жоқ / нет
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Жоқ / нет
Арнайы тексеру нәтижелерi /
Результаты специальной проверки
Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің Павлодар облысы бойынша 2017 жылғы 5 қыркүйектегі № 33/2/3/1182 хаты, мемлекеттік қызметте жұмыс істеуіне кедергі болатындай мәлімет жоқ / письмо Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Павлодарской области от 5 сентября 2017 года

№ 33/2/3/1182, сведений, препятствующих работе на государственной службе, нет

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 2017 жылғы 26 желтоқсан / 26 декабря 2017 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ / нет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
 
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
 
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка)
 
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
 
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
07 – 09.11.2017 – «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» тақырыбы бойынша біліктілігін арттыру семинары, ҚР Президентінің жаныңдағы мемлекеттік басқару академиясының Павлодар облысы бойынша филиалы

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны
Место печати

 

  1. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
    ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні / Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /

Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
09.08.1988 01.12.1989 лаборант центрального тока совхоза имени К.Маркса, Краснокутский район Павлодарской области
12. 1989

 

11.1987 служба в рядах Советской армии г. Черкассы УССР
28.11.1991

 

26.07.1997 учеба в Павлодарском педагогическом институте, г.Павлодар
с01.08.1997  05.10.1997 охранник ЧП «Надина» г.Павлодар
 23.12. 1997

 

06.09.1999 участковый инспектор милиции, Индустриальный РОВД г.Павлодар
03.09.1999

 

 01.06.2000 лаборант кафедры химии, ПГУ имени С.Торайгырова, г. Павлодар
31.08.2000

 

 08.10.2002 учитель химии и биологии, Железинская СШ № 1,
с. Железинка
08.10.2002

 

07.07.2006 директор Лесной общеобразовательной средней школы, с.Лесное Железинского района  Павлодарской области
07.07.2006 25.06.2007 директор Железинской общеобразовательной средней школы №1, с. Железинка Железинского района  Павлодарской области
 25.06.2007 05.09.2011 заместитель акима Железинского района по социальным вопросам, с. Железинка Железинского района Павлодарской области
05.09.2011

 

01.07.2012 Магистрант Академии государственного управления при Президенте РК, г.Астана
02.07.2012 19.09.2014 заместитель акима Железинского района по социальным вопросам, с. Железинка Железинского района Павлодарской области
19.09.2014 03.07.2017 Руководитель управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области
03.07.2017 04.03.2018 Директор департамента Министерства труда и социальных программ по Павлодарской области
05.03.2018 02.10.2018 Заместитель руководителя аппарата акима области, г.Павлодар
03.10.2018 қазіргі

уақытқа дейін / по настоящее время

Заместитель акима города Аксу, г.Аксу Павлодарская область

 

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): 
_Аманжолова Маржан Уалихановна_____________________________
      (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _2018 жылғы «__»_____________айы
Подпись________________ « __ » _______месяц __    __год

Мөрдің орны
Место печати

 

III. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/
Характеристика
Баллдар/
Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/
Соблюдение служебной этики
 
Жауапкершілігі және орындаушылығы/
Ответственность и исполнительность
 
Бастамашылығы/
Инициативность
 
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті /
Лидерские качества и способность организовать работу **
 
Мемлекеттік тілді білуі/
Знание государственного языка
 
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/
Коммуникативность и работа в команде
 
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын баска да мәліметтер/
Другие сведения, характеризующие государственного служащего
 

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/
для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны
Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/
Руководитель государственного служащего:
Дычко Николай Васильевич___________________
 (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность __Ақсу қаласының әкімі / аким города Аксу_______________
Қолы/Подпись ______________________________________________________
Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/
С характеристикой ознакомлен (а): 
Умарханов Берик Серикович___________________________________
 (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________
Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/
Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметi) басшысы /
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):
Аманжолова Маржан Уалихановна ___________________
 (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны
Место печати

Ескертпе: үшінші бөлімді мемлекеттік қызметші одан ауысатын
мемлекеттік орган толтырады.
Примечание: третий раздел заполняется государственным органом, из
которого осуществляется перевод государственного служащего.

 

Утверждена
приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам

государственной службы

и противодействию коррупции

от «21» октября 2016 года

№ 14

 

форма

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

 

 

Умарханов Берик Серикович
 (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/

 фамилия, имя, отчество (при наличии))
“Ақсу қаласы әкімінің аппараты” ММ, қала әкімінің орынбасары, санаты Е-1 /

ГУ “Аппарат акима города Аксу”, заместитель акима города,

категория Е-1
 (жұмыс орны, лауазымы, санаты/
 место работы, должность, категория)

               _______

 (жеке сәйкестендіру нөмірі /

индивидуальный идентификационный номер)

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
1987 жылғы 19 қаңтар / 19 января 1987 года
Туылған жерi/Место рождения Павлодар қаласы, Павлодар облысы / Павлодарская область, город Павлодар
Ұлты/Национальность * Қазақ / казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1. 2008 – Қазақ гуманитарлық заң университеті / Казахский Государственный гуманитарно-юридический университет;

2. 2010 – Инновациялық Еуразия университеті / Инновационный Евразийский университет

3. 2018 – Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті / Казахский университет экономики, финансов и международной  торговли

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
1. “Заңтану” мамандығы бойынша бакалавр / бакалавр “Юриспруденция”;

2. “Экономика” мамандығы бойынша бакалавры / бакалавр по специальности “экономика”

3. “Государственное и местное управление” мамандығы бойынша экономикалық ғылымдар магистрі / магистр экономических наук по специальности “Государственное и местное управление”

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы (болған жағдайда) /
Ученая степень, ученое звание (при наличии)
Жоқ / нет
Шет тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками
Ағылшын тілі – сөздікпен / английский язык – со словарем
Дипломатиялық дәрежесi (болған жағдайда)/
Дипломатический ранг (при наличии)
Жоқ / нет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы (беру күні) (болған жағдайда)/
Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс (дата присвоения) (при наличии)
Жоқ / нет
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Жоқ / нет
Арнайы тексеру нәтижелерi /
Результаты специальной проверки
Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің Павлодар облысы бойынша 2017 жылғы 5 қыркүйектегі № 33/2/3/1182 хаты, мемлекеттік қызметте жұмыс істеуіне кедергі болатындай мәлімет жоқ / письмо Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Павлодарской области от 5 сентября 2017 года

№ 33/2/3/1182, сведений, препятствующих работе на государственной службе, нет

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 2017 жылғы 26 желтоқсан / 26 декабря 2017 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ / нет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
 
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
 
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка)
 
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
 
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
07 – 09.11.2017 – «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» тақырыбы бойынша біліктілігін арттыру семинары, ҚР Президентінің жаныңдағы мемлекеттік басқару академиясының Павлодар облысы бойынша филиалы

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны
Место печати

 

  1. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
    ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні / Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /

Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
12.09.2008 14.04.2009 главный специалист, управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по г.Астана
17.04.2009 07.09.2009 прокурор группы по приему, учету и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по г.Астана
01.10.2009 14.06.2010 прокурор по надзору за законностью в сфере правовой статистики и специальных учетов по району «Есиль», управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по г.Астана
14.06.2010 02.09.2010 прокурор по надзору за законностью в сфере правовой статистики и специальных учетов по району «Алматы», управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по г.Астана
02.09.2010 01.11.2010 прокурор отдела по контролю и надзору за учетом обращений лиц и проверок госудасртвенных органов, управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по г.Астана
01.11.2010 24.05.2011 прокурор отдела специальных учетов, управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по г.Астана
24.05.2011 17.01.2012 старший прокурор отдела специальных учетов, управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по г.Астана
11.03.2012 18.10.2012 инспектор, ДБЭКП по г.Астана
01.11.2013 01.04.2016 директор ТОО «СК Сұлу-қала», г.Астана
14.03.2016 12.01.2017 исполнительный директор филиала АО «СК Салем», г.Астана
09.02.2017 13.08.2018 заместитель руководителя ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области»
14.08.2018 қазіргі

уақытқа дейін / по настоящее время

Қала әкімінің орынбасары, “Ақсу қаласы әкімінің аппараты” ММ, Ақсу қаласы, Павлодар облысы / заместитель акима города,

ГУ “Аппарат акима города Аксу”, г. Аксу, Павлодарская область

 

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): 
_Аманжолова Маржан Уалихановна_____________________________
      (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _2018 жылғы «__»_____________айы
Подпись________________ « __ » _______месяц __    __год

Мөрдің орны
Место печати

 

III. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/
Характеристика
Баллдар/
Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/
Соблюдение служебной этики
 
Жауапкершілігі және орындаушылығы/
Ответственность и исполнительность
 
Бастамашылығы/
Инициативность
 
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті /
Лидерские качества и способность организовать работу **
 
Мемлекеттік тілді білуі/
Знание государственного языка
 
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/
Коммуникативность и работа в команде
 
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын баска да мәліметтер/
Другие сведения, характеризующие государственного служащего
 

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/
для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны
Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/
Руководитель государственного служащего:
Дычко Николай Васильевич___________________
 (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность __Ақсу қаласының әкімі / аким города Аксу_______________
Қолы/Подпись ______________________________________________________
Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/
С характеристикой ознакомлен (а): 
Умарханов Берик Серикович___________________________________
 (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________
Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/
Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметi) басшысы /
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):
Аманжолова Маржан Уалихановна ___________________
 (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны
Место печати

Ескертпе: үшінші бөлімді мемлекеттік қызметші одан ауысатын
мемлекеттік орган толтырады.
Примечание: третий раздел заполняется государственным органом, из
которого осуществляется перевод государственного служащего.

 

Азаматтарды қабылдау:

әр аптаның сейсенбісі сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін жүргізеді.

Байланыс телефоны: 8 (71837) 5–05–64