көші-қон
6.1. шетелде тұрақты тұруға кету
           
шетелде Қазақстан Республикасы азаматтарының кету шарттары мен тәртiбi
( «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55-бап)
1. Әр адам Қазақстан Республикасынан кетуге құқығы бар. Қазақстан Республикасы азаматтарының еркін Қазақстан Республикасына қайтып оралуына құқығы бар.
Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға 2. тексеру Ішкі істер министрлігіне қалдыру қағазбастылық кейін жүзеге асырылады.
полицияға ұсынылған тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына қалдырып 3. Бағдарламалар:
1) қабілетті азаматтарды – жеке;
2) әрекетке қабілетсіз деп сот таныған балалар мен азаматтардың, атынан – олардың заңды өкілдері қатысты.
4. Ішкі істер органдары тұрақты тұруға Қазақстан Республикасынан шығу үшін қолданылады азаматтардың, Қазақстан Республикасы қалдырып бас тарту үшін негіздер болмауы тексереді.
тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасынан шығу үшін қолдануға азаматтар ішкі істер сұрау салулар он күн ішінде мүдделі мемлекеттік органдар болып саналады.
тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасынан кету үшін құжаттарды өңдеуге шешім өтініш берушінің ұсыну Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен барлық құжаттар күннен бастап кемінде бір ай астам алынды.
5. Қаржыландыру шығындар саяхат өз қаражаты есебінен, басқа елдерде тұрақты тұру үшін Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы азаматтарының кету байланысты, және ол Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн болса, сондай-ақ, басқа да көздерден жүзеге асырылатын болады.
Қазақстан Республикасының 6. азаматтары, басқа мемлекеттердің тұрақты тұруға арналған Қазақстан Республикасынан қалдырып, оларға және олардың отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес меншік меншік құқығы бойынша тиесілі өз есебінен жүзеге алуға құқығы бар.
Қазақстан Республикасынан мемлекетке, мәдени-тарихи немесе басқа да құндылықтарды азаматтардың 7. шығару, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.
Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүлікті бойынша басқа мемлекеттердің тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына кетті тұлғалардың 8. құқықтары Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады.
 
егер заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы азаматының «көші-қон туралы» Заңның 56-бабына сәйкес жағдайларда Қазақстан Республикасынан шығу бас тартылуы мүмкiн:
1) заңмен қорғалатын мемлекет немесе басқа да құпияны құрайтын ақпаратты ие, және Қазақстан тиісті органдарға Республикасынан өз кету фактісі туралы хабардар жоқ – осы мән-жайлар тоқтатылғанға дейiн;
2) қылмыс жасады немесе жауапкер ретінде тартылған деген күдікпен ұсталды – iс бойынша шешiм немесе үкімі күшіне енгенге дейін;
3) қылмыс жасағаны үшiн сотталған – сөйлем немесе жазадан босатылғанға аяқталғанға дейін;
4) өзiне сот жүктеген міндеттемелерді жалтарса – сол міндеттемелерді тоқтату дейін;
5) әскери қызметке өтеді – бұл қызмет өткеру аяқталғанға дейін немесе Қазақстан Республикасының Заңына, «Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» сәйкес оны төлеуден босатылғаны дейін;
; Бас тарту туғызған және дәл ақпарат ұсыну себептерін жою үшін – 6) Қазақстан Республикасынан кету үшін құжаттарды дайындау бойынша көрінеу жалған ақпаратты хабарлады
7) азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен жауапкер болып табылады – сот күшіне енгенге дейін.
Қазақстан Республикасының азаматы, оның салық берешегі жағдайда Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде тұрақты тұруға шығу бас тартады.
Барлық жағдайларда, Көші-қон жөніндегі уәкілетті органның тұрақты тұруға Қазақстан Республикасынан кетуге құқығы туралы шектеулер және осы шешімді шағымдану тәртібін негіз және ұзақтығын көрсете отырып, Қазақстан ескертусіз Республикасының азаматы шығарады.
Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға кету ішкі істер органдары шешуге жүзеге асырылады.
Ішкі істер рұқсаты қажет (жұмыс үшін туристер, зерттеу, емдеу, демалыс ретінде ресми, жеке бизнес үшін) өзге де мақсаттар үшін Қазақстан Республикасының шегінен тыс саяхат кезінде. 16 жасқа дейінгі Бұл балалар, уақытша Қазақстан Республикасынан тыс сапарға, ата-аналар (қамқоршылар) паспортында енгізілуі мүмкін. Жазу латын әріптерімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар, ескі үш жылда балалар паспорты фотосуреттерде желімделген.
Балалар ата-аналарының (немесе қамқоршыларының) жоқ саяхат және олармен бірге жүретін адамдарға Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжатын беріледі.
 
Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу жасау