Бизнестің жол картасы – 2020

Бірінғай бағдарламаның іске асырылуынан бастап облысқа 21,7 млрд. теңге бөлінді:

Анықтама:

2010 жылы – 0,4 млрд. теңге,

2011 жылы – 1,7 млрд. теңге (индустриалды инфрақұрылым – 730,7 млн. теңге),

2012 жылы – 3,0 млрд. теңге (индустриалды инфрақұрылым – 2,4 млрд. теңге),

2013 жылы – 3,8 млрд. теңге (индустриалды инфрақұрылым – 1,7 млрд. теңге),

2014 жылы – 3,3 млрд. теңге (индустриалды инфрақұрылым – 1,5 млрд. теңге),

2015 жылы – 3,9 млрд. теңге (индустриалды инфрақұрылым – 1,4 млрд. теңге),

2016 жылы – 3,7 млрд. теңге (индустриалды инфрақұрылым – 1,1 млрд. теңге).

2017 жылы Біріңғай бағдарламаны іске асыру үшін жалпы сипаттағы трансферттер шенберінде 1 876, 3 млн. теңге бөлінді.

Анықтама:

–  кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау – 1 807,3 млн. теңге;

– кредиттер бойынша кепілдік беру – 46,0 млн. теңге;

– гранттық қаржыландыру – 23,0 млн. теңге:

«Бизнестін жол картасы 2020» бизнесті қолдау жене дамыту Бірінғай  бағдарламасының іске асырылуы басталуынан Өнірлік үйлестіру кеңесімен  (бұдан ірі – ӨҮК) 127,7 млрд. теңге инвестициялар сомасына 1558 жоба , оның ішінде :

– кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау – 948 жоба, жалпы сомасы 116,7 млрд. теңге;

– кредиттер бойынша кепілдік – 184 жоба, жалпы сомасы 2,6 млрд. теңге;

– жобаларды  гранттық қаржыландыру бойынша – 80 жоба, жалпы сомасы 210,2 млн. теңге;

– микрокредиттер беру блйфнша – 344 жоба,  жалпы сомасы 986,4 млн. теңге;

– жетпейтін өндірістік  (индустриалды) инфрақұрылымды жеткізу  бойынша – 32 жоба, жалпы сомасы 7,3 млрд. теңге.

2015 жылы «2012-2020 жылдарға моноқалаларды Дамыту» Бағдарламасы «Бизнестін жол картасы -2020» бизнесті қолдау жене дамыту Бірінғай бағдарламасымен біріктірілді.

Солай, «моноқалар, шағын қалалар жəне ауылдық елді мекендер кәсіпкерлерінің жана бизнес – бастамаларын қолдау» Бірінғай бағдарламасының бірінші бағыты шенберінде   21 658,7 млн. теңге сомасына 697 жоба қабылданды, оның ішінде:

– кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау құралы бойынша 19 623,8 млн. теңге сомасында 230 жоба мақұлданды;

– кредиттер бойынша бөлшектік кепілдеу құралы бойынша  840,2 млн. теңге сомаға 67 жоба мақұлданды;

– гранттық қаржыландыру құралы бойынша  150,0 млн. теңге сомаға 54 жоба мақұлданды ;

– микрокредиттеу құралы бойынша 986,4 млн. теңге сомаға 344 жоба мақұлданды ;

– өндірістік  (индустриалды) инфрақұрылымды жеткізу құралы бойынша  58,3 млн. теңге сомаға 2 жоба мақұлданды .

«Экониканын басым сектоларында және қайта өндеу өнеркәсібі саласында қызмет ететін кәсіпкерлерге салалық қолдау» Бірінғай бағдарламасының екінші бағыты шенберінде 99,1 млрд. теңге сомасына 878 жоба мақұлданды, оның ішінде:

– кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 80,2 млрд. теңге жалпы сомасына 691 жоба мақұлданды;

– кредиттер бойынша бөлшектік кепілдеу құралы бойынша 1,6 млрд. теңге жалпы сомаға 117 жоба мақұлданды;

– гранттық қаржыландыру құралы бойынша 74,0 млн. теңге жалпы сомасына 26 жоба мақұлданды;

– өндірістік  (индустриалды) инфрақұрылымды жеткізу құралы бойынша 7,3 млрд. теңге жалпы сомаға 30 жоба мақұлданды.

– «Бизнестің жол картасы 2020» Бірінғай бағдарламасының «кәсіпкерлік секторын сауықтыру» бағыты бойынша 10,0 млрд. тенңге жалпы сомаға 14 жоба мақұлданды. 2012 жылдан 2-ші бағыт бойынша қолдау жасалмайды, ЕДБ өтінімдер қабылдау тоқтатылды.

Бірінғай бағдарламаның үшінші бағыты «Валюталық қауіптің төмендеуі» шенберінде 6,9 млрд. теңге сомаға 13 жоба мақұлданды.

Бірінғай бағдарламаның төртінші бағыты «кәсіпкерлікке қаржылық емес қолдау көрсету» бойынша іске асырылуы басталуынан 11 204 сервистік қызмет ұсынылды.