ДСҰ комитетінің 2018 жылы жариялаған хабарлама тізілімдемесі