ДСҰ комитетінің 2016 жылы жариялаған хабарлама тізілімдемесі